Tweede huismuskolonie gered deze zomer

Tweede huismuskolonie gered deze zomer

We hebben ingegrepen bij tweede huismuskolonie in gevaar tijdens het broedseizoen door dakdekkers in de Fideliolaan te Amstelveen

We werden gebeld door oplettende omwonenden en gingen meteen op pad. Dakdekkers waren namelijk rucksichtslos bezig met verbouwen van de daken zonder rekening te houden met de aanwezige huismussen. Nadat we een klacht ingediend hadden bij de Milieu regisseur van gemeente Amstelveen is zij ter plaatse geweest.

Dit is haar reactie;

Beste allen,

Hierbij de laatste stand van zaken. Vanmiddag heeft mevrouw Ros van de Omgevingsdienst terugkoppeling aan mij gegeven.Zij is dinsdag op de betreffende locatie geweest. Inmiddels waren alle dakpannen verwijderd. Aan de werklieden ter plaatse heeft zij gevraagd of zij nesten hadden aangetroffen. Aangegeven werd dat een paar (oude) lege nesten waren aangetroffen en dat deze verwijderd waren.Er is nu sprake van onomkeerbare schade. Helaas heeft mevrouw Ros niet de overtreding op heterdaad kunnen constateren. Als vervolgstappen worden aan zowel de eigenaar van het pand als het uitvoerende dakbedrijf brieven gestuurd. Mevrouw Ros zal intern nog overleggen of in de brieven wordt gesommeerd om bij de aanleg van het nieuwe dak nest-mogelijkheden voor de mussen moeten worden gecreëerd. Ik hoop u allen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Vriendelijke groeten,

Onze respons hierop was het volgende; Geachte allen, Het is inderdaad nodig om te sommeren dat er nieuwe dak nest-mogelijkheden voor de mussen moeten worden gecreëerd. Nesten van huismussen zijn jaarrond beschermd en door de nesten te verwijderen hebben de dakdekkers de Natuurwet overtreden. Het is namelijk jaarrond verboden om nesten van huismussen te beschadigen of te vernielen. Natuurwet; Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele jaar: Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (roek, gierzwaluw en huismus). 

Het feit dat zij beweren dat het oude nesten zijn omdat zij leeg zijn kunnen zij niet bepalen. Het is niet aan hen, maar aan een ecoloog om dat te bepalen. Het broedseizoen is maar nauwelijks ten einde dus zowel jonkies (als ze al konden vliegen) als de volwassen mussen die in dat nest woonden zijn natuurlijk weggevlucht voor al die herrie en sloperij. Maar ze woonden daar wel in, en aangezien huismussen nesttrouw zijn betekent dit dat de nesten nog steeds gebruikt worden, ook na het broedseizoen om te slapen en in de winter tijdens de kou om niet te bevriezen. Zeggen dat het maar oude nesten zijn is dus klinkklare onzin. Daarmee is dus de Natuurwet overtreden. 

Zij mochten deze nesten namelijk niet verwijderen. Het maakt niet uit dat de overtreding niet op heterdaad was, de werklieden hebben het namelijk gewoon erkend; zij hebben de nesten weggegooid zonder eerst nieuwe nestplekken te creëren. Ook is er van tevoren geen omgevingscheck gedaan of een ecoloog geraadpleegd. Om hen daarmee weg te laten komen met een waarschuwingsbrief is zeker niet afdoende. Dan leert men niks, want een waarschuwing betekent in de praktijk dat zij lachend de volgende keer precies weer hetzelfde doen. 

Wij hebben dit helaas al tientallen keren meegemaakt via onze stichting. Dezelfde woningbouwvereniging of dakdekkers herhalen deze 'fout' keer op keer totdat ze eindelijk eens handhaving op hun dak krijgen. Dan leren ze het opeens wel. Ook de geveinsde ‘tja we wisten het gewoon niet’ hebben we veel te vaak gehoord. Ze horen de Natuurwet gewoon te kennen net zoals iedereen, en ze dienen zich eraan te houden. 

Met vriendelijke groet,Stichting De Mussen Toevlucht

UPDATE; Dankzij ons worden er door sommatie nieuwe dak nest-mogelijkheden voor de mussen gecreëerd, dat is dus meer dan alleen een waarschuwingsbrief. Nu weten ze in ieder geval dat er consequenties volgen. SUCCES