Jaarrekening 2016Jaarrekening 2016 Stichting De Mussen Toevlucht

Inhoud:

- Balans

- Verlies- en Winstrekening

- Overzicht uitgaven

BTW-nummer RSIN-nummer

58157166852901082

Van

01-01-2016

Tot en met

31-12-2016

Datum

015-02-2017

Opgesteld door

Accumulatie

BALANS

Activa

VASTE ACTIVA

Investeringen

0.00

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

0.00

Debiteuren

10.246,69

Saldo NL53TRIO0197664326

0.00

Saldo Kas

0.00

_____________

10.246,69

Passiva

VREEMD VERMOGEN

Crediteuren

0.00

Leningen en schulden

0.00

ONDERNEMINGS-VERMOGEN

Reserveringen

0.00

Eigen vermogen

13.193,74

_____________

13.193,74

VERLIES- EN WINSTREKENING

Bruto winst

Donaties

10.246,69

Inkopen

13.193,74

_____________

Bruto winst

-2.947,05

Kosten

Bankkosten

26.57

Contributies & abonnementen

26.86

Diversen

6.95

Gereedschappen/machines

66.11

Inventaris

13.17

Kantoorbenodigdheden

6.95

Stichtingkosten algemeen

11.70

Inkoop tuinmateriaal

566.65

Inkoop voer

1757.53

Reclame & advertenties

474.00

Telefoon, internet en fax

73.51

_____________

Totaal Kosten

-2.947,05

_____________

Netto winst

-2.947,05