Het is vijf voor twaalf
voor de huismus.

Nu is de tijd voor actie.

Het is vijf voor twaalf
voor de huismus.

Nu is de tijd voor actie.

Het is vijf voor twaalf
voor de huismus.

Nu is de tijd voor actie.

Stichting De Mussen Toevlucht

Het is vijf voor twaalf voor de huismus. Nu is de tijd voor actie.

In de jaren zeventig waren er nog 2 miljoen huismussenpaartjes, nu broeden er nog maar een kwart daarvan in ons land, en dit aantal neemt nog steeds sterk af. Vooral in Amsterdam is de nood het hoogst; hier is de terugloop zelfs 90%. De huismus staat sinds 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten


In 2014 luidde daarom de Vogelbescherming de noodklok; als we niet direct actie zouden ondernemen verdwijnen binnen afzienbare tijd 22 bekende vogelsoorten in Nederland, waaronder de huismus. Wij pakken dit probleem bij de oorzaken aan.

Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status die compleet uit vrijwilligers bestaat, die de Huismus, een Bedreigde Diersoort, beschermt, redt en ondersteunt door geheel Nederland, én die een landelijk netwerk opzet van samenwerkende huismussenhabitatten. Deze bouwen we vanaf de grond op en onderhouden ze.
We redden tevens individuele mussen, beschermen en redden separate mussenkolonies en zetten ons in voor het behoud van huismussenhabitatten. Daarmee geven we de Huismus een betere toekomst.


Dit zijn onze topprestaties; onze mussenkolonie schittert in de bioscoopfilm De Wilde Stad en onze Jennifer is tot 'Dieren Vrijwilliger van het jaar 2014' verkozen en heeft de internationale 'Torch-Bearer Award 2018' ontvangen voor haar tomeloze inspanningen voor de dieren in nood, samen met Olympisch Kampioene Bibian Mentel en Wim Hof, the Iceman.

En recentelijk hebben wij de internationale award 'The Benelux Enterprise Awards 2021' toegekend gekregen, als zijnde de 'Best Endangered Bird Protection Organization 2021' in de Benelux. En dit jaar hebben we een prachtige trofee gekregen omdat we de 'Best Endangered Wildlife Welfare Organization 2022’ in de Benelux zijn. Wij voelen ons zeer vereerd en gaan natuurlijk door met huismussen redden en beschermen.


Door onze acute noodhulp aan verschillende huismuskolonies in geheel Nederland hebben we al 20 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor de ondergang. Deze kolonies variëren van 40 tot 400 mussen per kolonie. Dat zijn ongeveer 5.500 geredde huismussen.

Luister naar onze kolonie

Diensten

Pauw Academy

Stichting de Mussen Toevlucht

Geef de mus haar stem terug!

Tips voor meer vogels in de tuin

Schuilplekken en vogelvriendelijke beplanting

Wet natuurbescherming

Doneren

Als zelfstandige stichting is Stichting De Mussen Toevlucht volledig afhankelijk van donaties. We krijgen geen subsidies. Voor concrete projecten doen wij een beroep op vermogensfondsen. Dit zijn organisaties die beschikken over een grote hoeveelheid geld die zij beschikbaar stellen voor goede doelen. Helaas zijn er niet veel van bestemd voor dieren, dus het aanbod is beperkt helaas.

Goedgekeurd goed doel