Jaarrekening 2014


Jaarrekening 2014

Inhoud:– Balans- Verlies- en Winstrekening- Overzicht uitgaven

Van01-01-2014
Tot en met
31-12-2014
Datum
27-01-2015
Opgesteld door
Acumulus

BALANS

Activa


VASTE ACTIVA


Investeringen
0.00

VLOTTENDE ACTIVA


Voorraden
0.00

Debiteuren
0.00

Te ontvangen BTW
768.91

Saldo NL53TRIO0197664326
111.25

Saldo Kas
-914.99_____________


-34.83

Passiva


VREEMD VERMOGEN


Crediteuren
0.00

Leningen en schulden
0.00

ONDERNEMINGS-VERMOGEN


Reserveringen
0.00

Eigen vermogen
-34.83_____________


-34.83

VERLIES- EN WINSTREKENING

Bruto winst


Verkopen (omzet)
6123.00

Inkopen -/-
0.00_____________
Bruto winst

6123.00Kosten


Bankkosten
90.61

Contributies & abonnementen
59.86

Diversen
3.00

Gereedschappen/machines
638.76

Kantoorbenodigdheden
230.56

Inkoop tuinmateriaal
2031.08

Inkoop voer
2244.99

Reclame & advertenties
729.11

Representatie & verteer (eten & drinken)
39.73

Telefoon, internet en fax
32.23_____________
Totaal Kosten

6099.93


_____________
Netto winst

23.07

De inkomsten in het jaar 2014 zijn van 25 donateurs afkomstig geweest. Stichting ZABAWAS ondersteunde Stichting De Mussen Toevlucht met het storten van een groot geldbedrag op de rekening van Stichting De Mussen Toevlucht. De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen!

Wilt u ook helpen? Word donateur