Jaarrekening 2015


Jaarrekening 2015

Stichting De Mussen Toevlucht

Inhoud:

– Balans

– Verlies- en Winstrekening

– Overzicht uitgaven

BTW-nummer RSIN-nummer58157166852901082
Van01-01-2015
Tot en met
31-12-2015
Datum
03-07-2016
Opgesteld door
Acumulus

BALANS

Activa


VASTE ACTIVA


Investeringen
0.00

VLOTTENDE ACTIVA


Voorraden
0.00

Debiteuren
0.00

BTW
532.94

Saldo NL53TRIO0197664326
2075.26

Saldo Kas
352.44_____________


2960.64

Passiva


VREEMD VERMOGEN


Crediteuren
0.00

Leningen en schulden
0.00

ONDERNEMINGS-VERMOGEN


Reserveringen
0.00

Eigen vermogen
2960.64_____________


2960.64

VERLIES- EN WINSTREKENING

Bruto winst


Verkopen (omzet)
6090.86

Inkopen -/-
0.00_____________
Bruto winst

6090.86Kosten


Bankkosten
126.79

Contributies & abonnementen
26.86

Diversen
6.95

Gereedschappen/machines
66.11

Inventaris
13.17

Kantoorbenodigdheden
6.95

Stichtingkosten algemeen
11.70

Inkoop tuinmateriaal
566.65

Inkoop voer
1757.53

Reclame & advertenties
474.00

Telefoon, internet en fax
73.51_____________
Totaal Kosten

3130.22


_____________
Netto winst

2960.64

OVERZICHT UITGAVEN

plaatje 001

Begroting 2015

Begroting voeding 2015

Soort voeding en gewicht:
Uitgaven p/m:
Uitgaven p/m (2013/14):
Witzaad 15 kg per maand
€ 30,00
€ 29,90
Gemengd zaad 29 kg per maand
€ 50,00
€ 49,95
Grof zaad 29 Kg per maand
€ 55,00
€ 51,95
Voedertafel traktatie 10 kg per maand
€ 30,00
€ 28,42
Insecten traktatie 3 kg per maand
€ 10,00
€ 9,24
Roodborstjesmix 10 kg per maand
€ 35,00
€ 35,54
Levende meelwormen 21 kg per maand
€ 75,00
€ 273,00
Krenten havermout / muesli 2,5 kg
€ 20,00
€ 20,00
Vetbollen meelwormen 6 kg
€ 20,00
€ 21,93
Vetblokken 1 kg
€ 10,00
€ 7,49
Extra grote vetpoppen 1,1 kg
€ 10,00
€ 10,12
Pindacakes voor vogels 1,5 kg
€ 15,00
€ 15,09
Totale kosten voeding maandelijks:
360,00
€ 552,63
Totale kosten voeding jaarlijks:
€ 4.320,00
€ 6.631,56

Financieel beleid

Stichting De Mussen Toevlucht besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat de dieren direct geholpen kunnen worden, wanneer dat meteen nodig blijkt te zijn. De financiële situatie van Stichting De Mussen Toevlucht is volledig openbaar. De jaarrekening zal jaarlijks vóór 1 april op de website verschijnen. Stichting Dierenlot ondersteunde Stichting De Mussen Toevlucht met het storten van een groot geldbedrag op de rekening van Stichting De Mussen Toevlucht. De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen!

Wilt u ook helpen? Word donateur