Jaarverslag 2016

Stichting De Mussen Toevlucht

Jaarverslag 2016

Inhoud:

  • Inleiding

  • Reddingsacties

  • Landelijk Congres Dierenbescherming 2016

  • Pers

  • Activiteiten

  • Overige

  • Financieel beleid

  • Externe contacten

  • Conclusie

  • Alle links

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2015 van Stichting De Mussen Toevlucht te Amsterdam.

Stichting De Mussen Toevlucht is door Jennifer Hagens in het leven geroepen om het voortbestaan van de huismus (Passer Domesticus) te ondersteunen in Nederland. De huismus is een met uitsterven bedreigde soort. In Nederland is de huismussenpopulatie sinds de jaren ’90 meer dan gehalveerd. Dit komt voornamelijk door een tekort aan voedsel, schuilplekken en nestgelegenheid en toename van predatie, voornamelijk door onze huiskat. Sinds 2004 staat de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten en wordt daarmee beschermd door de Flora- en faunawet.

Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting De Mussen Toevlucht en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen wij het beleid van de komende jaren verder vorm zullen geven. Het verslag omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten, en het geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Amsterdam, 11 augustus 2017

Het bestuur van Stichting De Mussen Toevlucht:

Jennifer Hagens Oprichter/Voorzitter

Magdalena Schijf Secretaris

Lotte Kingma Secretaris

Jeroen Brink Penningmeester

“De manier waarop een land met zijn dieren omgaat is een graadmeter voor het beschavingsniveau ervan.” Mahatma Gandhi

Interne organisatie

In het landschap van dierbeschermingsorganisaties is Stichting De Mussen Toevlucht een jonge, kleine, enthousiaste en idealistische organisatie. Een team van vier bestuurders werkt vanuit het pand aan de Rozenstraat in Amsterdam aan de projecten en activiteiten, daarbij ondersteund door drie tot vijf vrijwilligers. Het bestuur is samengesteld uit Jennifer Hagens, Magdalena Schijf, Lotte Kingma en Jeroen Brinkman.

Pers

4-8-2016 Artikel in de Metro;

Mussenredder laat het vogeltje weer zingen


Link artikel, klik hier;

Mussenredder laat het vogeltje weer zingen

30-10-2016 UPDATE;

vergunning voor het afschieten van huismussen met een luchtbuks

tuinder

UPDATE;

Weten jullie onze vorige berichten nog over de vergunning die was afgegeven voor het afschieten van huismussen met een luchtbuks?

Dat hebben we gelukkig gewonnen met ons bezwaarschrift, maar hier is de laatste update.

We waren uitgenodigd door Omgevingsdienst Haaglanden, diegene die de vergunning in eerste instantie had afgegeven, om een informeel gesprek te houden met de milieu jurist aldaar.

Daar gingen wij natuurlijk graag op in, want het is altijd fijn om meer te weten en te leren, en wie weet wat voor positiefs daar voor de toekomst uit te halen is.

Wij gingen dus donderdag 13 oktober naar Den Haag, vol goede moed.

Het gesprek verliep stroef en moeizaam in het begin, er was veel weerstand van hun kant, maar naarmate het gesprek vorderde ging het soepeler en beter. We hebben interessante informatie gekregen die we nog niet hadden, en we hebben ons ook als stichting kunnen voorstellen.

Uiteindelijk, als misschien wel beste resultaat, kregen we te horen dat als er in de toekomst weer een vergunning wordt afgegeven met betrekking tot huismussen, ze eerst onze stichting zullen benoemen aan de vragende partij, zodat wij met alternatieve oplossingen kunnen komen, in overleg kunnen gaan met hen, en zodat men niet meteen overgaat tot de meest brute oplossing, namelijk het afschieten of doden van beschermde huismussen.

EEN BETER RESULTAAT HADDEN WE NIET KUNNEN DROMEN!

We blijven uiteraard vechten voor een betere toekomst voor de huismus.

img_20161013_133811
img_20161013_134032

Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

—————————————————————————————————

VICTORIE!!!!!

WE HEBBEN GEWONNEN!!!

Weten jullie ons bericht nog, dat de gemeente Zuid-Holland een vergunning heeft afgegeven voor het afschieten van huismussen met een luchtbuks?

“We hebben inmiddels een bezwaarschrift geschreven, en bericht gehad dat het goed ontvangen is. Nu wachten we op de uitspraak daarop. Daarnaast hebben we Stichting Dierbewustleven geholpen met óók een bezwaarschrift te schrijven, daar wachten we ook op de uitslag van. Dit versterkt de zaak zeer zeker, als meerdere bezwaarschriften binnenkomen gaat de kans om te winnen flink omhoog.
En als kers op de taart gaat de Partij voor de Dieren Zuid-Holland Schriftelijke Kamervragen stellen hierover. Ze vroegen ons hun vragen door te lezen en aan te vullen. Dat deden wij natuurlijk heel graag. We wachten op de antwoorden hierop.
We blijven jullie op de hoogte houden!”

OK, NU DAN HET GOEDE NIEUWS!!!

DE VERGUNNING IS INGETROKKEN!!!!

We hebben vandaag de mail binnen gekregen met de beschikking!!

Het besluit is genomen om op grond van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht de ontheffing in te trekken!!

YAY!!!!

Er mogen nu geen huismussen met vangkooien gevangen worden. En er mogen nu geen huismussen met een luchtbuks worden doodgeschoten!!

Het heeft dus zeker wel zin om te protesteren tegen onrecht en te vechten voor het goede doel!

Wij voelen ons nu zeker gesterkt in onze zaak en zullen blijven doorgaan de huismus te beschermen!

03-11-2016 WE HEBBEN GEWONNEN!!

mus-conifeer8

Bezwaarschriftprocedure kapvergunning Amersfoort

mus-conifeer
mus-conifeer1

We werden gebeld door een vrouw in tranen omdat Gemeente Amersfoort een kapvergunning had afgegeven aan Alliantie woningcorporatie voor het kappen van twee coniferen en een kronkelwilg. Maar wat bleek nou het geval; de coniferen zijn zowel een voedselbron als slaapboom voor huismussen, én de kronkelwilg dient als uitkijkboom. Hiermee zijn de bomen dus beschermd door de Flora- en faunawet en mogen ze dus niet gekapt worden. Er bleek daar bovenop nog eens dat recentelijk alle andere soortgelijke bomen in de buurt al gekapt waren, wat de situatie nog dringender en nijpender maakte voor de aanwezige huismussen.

mus-conifeer2

We hebben direct gereageerd door een bezwaarschrift in te dienen, en hebben ook gevraagd of de mevrouw zelf een bezwaarschrift in wilde dienen, eventueel met hulp van ons, en of ze de Bomenstichting ook wilde vragen er een te schrijven, aangezien er dan een grotere winkans is, omdat er dan bezwaren uit verschillende hoeken komen. We hebben tegelijk een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank, omdat de bezwaarprocedure niet betekende dat er ook daadwerkelijk nog niet gekapt mocht worden. Het indienen van een bezwaarschrift had geen schorsende werking, een nogal verrassend feit. Wederom mag men gewoon al doen waarvoor de vergunning is afgegeven, terwijl de bezwaarschriftprocedure nog bezig is. Een kronkel in de wet noemen we dat, aangezien daarmee al onherroepelijke schade aangericht kan worden die, zelfs als daarna het bezwaarschrift gegrond verklaard zou worden, voor piet snot is, aangezien de onherroepelijke schade niet meer terug te draaien is en de hele bezwaarprocedure dan eigenlijk niets voorstelt.

bezwaarschrift-kap-mussenbomen-001
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-002
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-003
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-004
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-005
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-006
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-007
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-008
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-009
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-010
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-011
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-013
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-012
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-014
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-015
bezwaarschrift-kap-mussenbomen-016

We kregen als reactie op ons bezwaarschrift dat ‘het even zou duren voordat ze hierop konden reageren’, waarschijnlijk door de lengte van ons bezwaarschrift!

Maar vrij snel daarna, binnen twee weken, werden we gebeld door de Rechtbank Midden-Nederland met het heuglijke nieuws dat het omgevingsloket de vergunning had ingetrokken op eigen verzoek van de Alliantie. Geweldig nieuws! De huismussen zijn veilig gesteld!

bezwaarschrift-kap-mussenbomen-017

De mevrouw in kwestie is nogal begaan met het lot van de huismussen en de tortelduiven, ook een beschermde diersoort, die ook in diezelfde bomen verblijven, en we hebben dus heel wat mail-contact gehad, over en weer. Ze was zo blij dat we haar hielpen, en heel dankbaar, en dat is weer heel fijn voor ons, zodat wij ook weer even weten waar we het allemaal ook alweer voor doen, en ook omdat een positief geluid af en toe gewoon fijn is tegenover alle mussenellende die we helaas dagelijks tegenkomen.

‘Bedankt voor je oortje en je troost, dat je mij kunt helpen, om tegen de kapvergunning van de bomen waar de mussen in leven in te gaan. Bedankt Jennifer, dat je je voor behoud van deze bomen van ons wilt inspannen en ons met je stichting kunt helpen. Dit waardeer ik echt enorm!

Oh wow Jennifer, wat geweldig nieuws!! Je bent een kanjer, Jennifer, echt! Ik kan jou never nooit genoeg bedanken! Komt tijd komt raad.

Jij bent de enige, die me nog moed geeft, hey en ik ben je iedere keer zooo dankbaar ervoor! Je blijft zo positief! Ik hou me aan de hoop vast, dat je al eerder zo’n zaak hebt weten te winnen en dan nota bene in de hoofdstad, hey! Dat is écht indrukwekkend!

Hoi Jennifer, Ja, ik hoop het! Bedankt voor je hart onder de riem altijd, he! Zonder jouw bemoedigende woorden en de moed die van je overstraalt op mij, vanaf dag 1, zou ik me echt verlaten en in een donker uitzichtloos gat voelen! Jij bent echt een uitzonderlijke jonge vrouw! Ik bewonder je echt enorm hiervoor!

Groetjes weer en grote dank.’

mus-conifeer

13- 11-2016 Landelijk Congres Dierenhulpverlening 2016

img_20161112_133417
img_20161112_133340
dierenlot

Het Landelijk Congres Dierenhulpverlening vond plaats op 12 november 2016 in de Evenementenhal te Gorinchem.

img_20161112_115753
img-20161112-wa0025

Dierenhulpverleners kwamen samen om kennis en informatie te delen. Ervaringen uit te wisselen, maar ook om te netwerken, de informatiemarkt met specialisten uit de sector te bezoeken, en vele presentaties en bijeenkomsten bij te wonen van collega’s tot hoogleraren. Dit alles vond plaats terwijl in de mobiele werkplaats meer dan 100 dierenambulances vanuit het hele land technisch nagekeken werden, zodat iedereen weer veilig op weg kon om dieren te helpen. Er waren meer dan 30 presentaties, bijeenkomsten en Ronde Tafel Gesprekken.

img_20161113_201706
img-20161112-wa0022
widget_shadow_10

De centrale netwerkruimte was het kloppende hart; hier kon men netwerken en gebruik maken van een GRATIS lunch. Hier was ook de DierenLot Informatiestand en de informatiemarkt met vele organisaties die kunnen helpen bij het efficiënt organiseren van de dierenhulporganisaties.

img-20161112-wa0021
img_20161112_120307

Dat alles was met één doel: met elkaar nog beter en meer gewonde, verwaarloosde, afgedankte of mishandelde dieren in Nederland helpen.

Onze stichting was uitgenodigd als zijnde beneficiant van Stichting DierenLot. We voelden ons blij en trots om aanwezig te zijn.

img_20161112_132757
1478956858154

Het was een lange reis vanuit Amsterdam, we moesten met de fiets, daarna met de trein driemaal overstappen met steeds drie minuten ertussen, rennen dus, en daarna nog de bus en een stuk lopen. Yes, we waren op tijd aangekomen! Bij de inschrijving kregen we een leuke DierenLot-hanger met een id-kaartje eraan. Daarna konden we aanschuiven bij verscheidene Ronde Tafelgesprekken, waar we veel nieuwe informatie kregen en veel geleerd hebben. Ook de Centrale Netwerkruimte hebben we goed gebruik van gemaakt en de verschillende stands en ambulances bekeken. Ook hebben we onze flyers neergelegd. We kwamen ook verschillende bekenden van andere organisaties en gemeente Amsterdam tegen, dus dat was ook erg fijn.

img-20161112-wa0026
img-20161112-wa0024

De gratis lunch was super smakelijk, maar we hebben toch één grote hartenkreet; al deze lieve, betrokken mensen, al deze mensen die dagelijks dieren helpen, die ervoor zorgen dat dieren niet meer lijden, aten allemaal voornamelijk vlees! Er waren zelfs drie vlees-buffetten, met gigantisch lange rijen ervoor, en maar één vegetarisch buffet met praktisch geen rij, en één veganistisch buffet met praktisch niemand! De vleeskroketten waren niet aan te slepen.

Wij begrijpen niet dat al deze mensen met een hart, die het ene dier redden van lijden, het een ander dier zonder pardon aandoen. Hoe is dit toch mogelijk? Het verhaal van een hond die drie jaar in een kelder was opgesloten vond iedereen verschrikkelijk en zo zielig, maar een varken of een koe in diezelfde donkere kelder is prima? Een kalfje wordt huilend bij zijn moeder weggerukt, en een half jaar lang vastgebonden in een donker kooitje, om daarna geslacht te worden. Waarom is het lijden van het ene dier verschrikkelijk, en het lijden van een ander dier prima? Wij begrijpen hier werkelijk helemaal niets van.

img_20161112_121820

links de veganistische lunch (met sojamelk), rechts de vleeslunch

Het deed ons pijn aan ons hart, en wij doen dus als stichting die zich inzet voor dierenwelzijn, een dringende oproep aan alle andere dierenwelzijnsorganisaties en dierenambulancemedewerkers om naar deze vreemde gedachtekronkel te kijken, en zichzelf af te vragen hoe een dierenliefhebber dieren willens en wetens kan laten lijden en sterven.

beaglekooi

opgeloten hond

megastalbig

opgesloten varken met biggetjes, ze kan zich zelfs niet omdraaien

09-12-2016 Dag van de Vrijwilliger
vrijwillige

Dag van de Vrijwilliger

img_20161207_150307

Amsterdam bedankt haar vrijwilligers bij Vrijwilligers Centrale Amsterdam

img_20161207_151142

Het is vandaag, 7 december, Dag van de Vrijwilliger en als dank aan onze zeer gewaardeerde vrijwilligers gingen we lekker taartjes eten bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam.

img_20161207_151318

Ze kregen ook nog een leuk bedankkaartje erbij.

Het was heel erg gezellig en lekker!

img_20161207_151348

DANKJULLIEWEL VCA

voor de taartjes en de kaartjes, zo een leuk initiatief!!

vrijwilligers

We zien jullie volgend jaar zeker ook weer!

img_20161207_194141

https://youtu.be/mNqFVb9lEGY

vrijwillig

22-12-2016 Vredesdienst voor Dieren

Ongeveer 200 mensen bezochten de Vredesdienst voor Dieren die in de Kerk Vrijburg in Amsterdam werd gehouden. De dienst werd dit jaar voor de derde keer gedaan en is een oproep aan alle mensen om hun kerst diervriendelijk te vieren en dus zonder het eten van dieren, en daarmee echte vrede te beleven, want het lijden en wreed doden en slachten van dieren om op jouw bord te belanden is natuurlijk geen echte vrede.

Tijdens de dienst spraken verschillende mensen. De dienst werd geleid door dominee en dichter Hans Bouma. Overigens stond de Vredesdienst niet in het teken van een specifiek geloof, maar had het een humaan, spiritueel karakter. Laat niet een ander lijden voor jou.. ook al is ‘het maar een dier’.. Zolang wij geweld naar dieren toestaan en normaal vinden, zal er ook geweld naar mensen zijn. Het is maar een gradueel verschil..


De Vredesdienst voor Dieren is een initiatief van Ds. Hans Bouma, Comité Dierennoodhulp en Een DIER Een VRIEND.

https://youtu.be/Xz--pQt_1gA

Het wordt ondersteund door: Stichting De Mussen Toevlucht, Vissenbescherming, Rechten voor al wat leeft, Sea First Foundation, Dierbewustleven, Akka’s Ganzenparadijs, Ganzenbescherming Nederland, Red een Legkip, Plenty Food Nederland, Stichting KonijnenBelangen, Bont voor Dieren, Stichting Dierennood, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Stichting Melief, De Faunabescherming, Stop Dierenleed Nederland, Konijn in Nood, Colourful Green en Miix.


http://www.at5.nl/artikelen/163826/vredesmis-voor-dieren-enorm-veel-dieren-moeten-lijden-voor-kerst

Mooie video, wij zijn bij beide in beeld achter de sprekers en onze t-shirts zijn volop in the picture!

En de radio;

http://wekkerwakker.omroepmax.nl/uitzending/wekker-wakker-bf846c533d/

25-12-2016 Kerst

Kerst

We vieren de geboorte van Jezus en hopen op een betere wereld, een gevuld met vrede voor allen. Daar horen helaas de dieren vaak niet bij, we bewaren vaak onze emoties voor mensen, niet voor dieren, maar vrede alleen voor de mens en geweld naar dieren is natuurlijk geen echte Vrede. Er zijn vele verhalen over Jezus, hoe hij dieren redde. Dit is er een van;

“Toen Jezus op weg was naar Jericho, kwam Hij een man tegen met een kooi vogels die hij gevangen had en enige jonge duiven. Jezus zag hoe ze leden door het verlies van hun vrijheid en hoe zij bovendien door honger en dorst gekweld werden, en Hij zei tot de man: “Wat doe je met deze dieren?” En de man antwoordde: “Ik verdien mijn brood met het verkopen van deze vogels die ik
gevangen heb.” En Jezus zei: “Hoe zou je het vinden als een ander die sterker is dan jij je zou vastbinden, of je vrouw of kinderen, en je in de gevangenis zou werpen, om je dan voor het eigen voordeel en zijn levensonderhoud te verkopen?

Zijn dit niet je medeschepselen, alleen zwakker dan jij? En heeft dezelfde God, onze Vader-Moeder hen niet even lief als jij? Laat deze, je kleine broeders en zusters, in vrijheid gaan en zorg dat je deze dingen niet weer doet, maar voorzie in je levensonderhoud op een eerlijke manier.” De man verbaasde zich over die woorden en de macht die er van uitging en liet de vogels vrij. Toen de
vogels hun vrijheid teruggekregen hadden, vlogen ze naar Jezus toe, zetten zich op Zijn schouders en begonnen voor Hem te zingen. De man luisterde verder naar Zijn leer, ging zijns weegs en leerde het vlechten van korven. Door zijn werk verdiende hij zijn brood, maakte zijn kooien en vallen kapot en werd leerling van Jezus.” (Evangelie van de Heilige Twaalf 41:1-6 )

Zullen wij ook de dieren vrijlaten uit hun kooien? En niet alleen de vogels, ALLE DIEREN. Laat hen ook in vrede en vrijheid leven. Geef hen een dierwaardig bestaan, zij zijn ook levende wezens met gevoel en intelligentie. Laat ons de zogenaamde kloof tussen mens en dier weghalen. Wij zijn ook dieren, ook al voelen we ons nog zo verheven boven hen. Waarom willen we toch zo graag heersen over hen? Zij hebben net zo veel bestaansrecht als wij, zo niet meer. Zij waren hier al veel eerder, en de aarde kan prima zonder ons. Feitelijk zijn wij, de superieure mens, de aarde aan het vernietigen.

Hoe kan er dan vrede op aarde zijn??

Laten we eens goed stilstaan deze kerst bij geweld; geweld naar mensen, geweld naar dieren, geweld naar onszelf. het is allemaal hetzelfde. En alleen liefde overwint dit..

LET LOVE RULE..

Vredige kerstdagen gewenst aan alle dieren en mensen

Financieel beleid

Stichting De Mussen Toevlucht besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp aan de mussen en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat de dieren direct geholpen moeten worden, wanneer dit nodig is. De financiële situatie van Stichting De Mussen Toevlucht is volledig openbaar. Uitgebreid financieel overzicht is te vinden in onze jaarrekening van 2016.

Externe contacten

Het Ministerie van Economische Zaken; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; Team Handhaving Natuur, Dier & Handhavingsregie, Handhaving Flora- en faunawet, Beleidsadviseur Duurzaamheid, Groen en Dieren, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Dienst Ruimtelijke Ordening, Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, Werkgroep Partij voor de Dieren, PINK (jeugdwerkgroep PvdD), Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Amsterdam, Stadsecoloog Gert de Jong, Stop Dierenleed Nederland, ADC, Dierenbescherming, Gierzwaluwwerkgroep, Greenpeace, Compassion in World Farming, Sea Shepherd (met name Erwin Vermeulen), Sophia Vereniging, NESSES, PETA, Rik Bakker, Pet’s Place, Just Giving, Piep! Vandaag, Stichting Amsterdamse zwerfkatten, Dierenambulance, Voer de Natuur, Stichting Dierenlot, Vivara Natuurbeschermingsproducten, Stichting Lemstra, Stichting ZABAWAS, The Animal Rescue Site, Vier Voeters Nederland, Vegan Streaker, Vegetarïersbond, Wakker Dier, Welkoop, Online Vrijwilligerswerk, Bert’s Dierenbenodigdheden, WSPA, Tuincentrum Osdorp, Houthandel Steenman, Michel de Letter, Orange Copy House.

Conclusie

Het jaar 2016 was een succesvol en druk jaar voor Stichting De Mussen Toevlucht. We hebben veel activiteiten ondernomen, erg veel interessante en leuke mensen ontmoet en goede samenwerkingen gehad. We zien vol goede hoop uit naar meer productieve samenwerkingen, zodat er dan nog meer bereikt kan worden voor de huismus.


Kamer van Koophandel: 58157166

RSIN-nummer; 852901082

Bankrekeningnummer: NL53TRIO0197664326 te Amsterdam

Internet website: www.stichtingdemussentoevlucht.nl

Internet e-mailadres: info@stichtingdemussentoevlucht.nl

Twitter: https://twitter.com/MussenToevlucht

Facebook: www.facebook.com/stichtingdemussentoevlucht

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/stichting-de-mussen-toevlucht/90/b61/400

LinkedIn Dierenwelzijngroep; https://www.linkedin.com/groups/12009089

Just Giving: www.justgiving.nl/nl/charities/312-stichting-de-mussen-toevlucht

Geef Samen; http://www.geef.nl/doel/stichtingdemussentoevlucht/donaties

Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCNlDLAPE2UpI84P2xhMdC_g

GratisDoelenSteunen; https://gratisdoelensteunen.nl/p/424/stichting-de-mussen-toevlucht