Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen


Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Stichting De Mussen Toevlucht is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een organisatie met de ANBI-status, daarom verplicht de overheid ANBI-organisaties om informatie op het internet te publiceren over hun goede doel.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in ons werk en te voldoen aan de wettelijke eisen om onze ANBI-status te kunnen behouden en u hiermee te informeren. Op deze pagina geeft Stichting De Mussen Toevlucht daarom meer informatie over haar fiscale gegevens in het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen (stichtingdemussentoevlucht.nl)