Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2013

Inhoud:

– Balans

– Verlies- en Winstrekening

– Overzicht uitgaven

RISN nummer58157166852901082
Van01-01-2013
Tot en met31-12-2013
Datum27-01-2015
Opgesteld doorAcumulus

BALANS

Activa
VASTE ACTIVA
Investeringen0.00
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden0.00
Debiteuren0.00
Te ontvangen BTW682.82
Saldo NL53TRIO01976643261607.32
Saldo Kas-3649.11
_____________
-1358.97

Passiva
VREEMD VERMOGEN
Crediteuren0.00
Leningen en schulden0.00
ONDERNEMINGS-VERMOGEN
Reserveringen0.00
Eigen vermogen-1358.97
_____________
-1358.97

VERLIES- EN WINSTREKENING

Bruto winst
Donaties3208.68
Inkopen -/-0.00
_____________
Bruto winst3208.68
Kosten
Accountant- & administratie172.08
Bankkosten42.45
Contributies & abonnementen139.75
Gereedschappen/machines10.29
Kantoorbenodigdheden326.90
Stichtingkosten algemeen450.00
Inkoop tuinmateriaal1028.96
Inkoop voer1781.83
Reclame & advertenties361.55
Representatie & verteer (eten & drinken)63.25
Telefoon, internet en fax114.97
_____________
Totaal Kosten4492.03
_____________
Netto winst-1283.35

Inkomsten

De inkomsten in het jaar 2013 zijn van 15 donateurs afkomstig geweest. Stichting Lemstra ondersteunde Stichting De Mussen Toevlucht met het storten van een groot geldbedrag op de rekening van Stichting De Mussen Toevlucht. Stichting De Mussen Toevlucht heeft ruim 2891.60, – euro aan geldelijke giften ontvangen. De uitgaven in 2013 betroffen ruim 4896.09, – euro, dit bedrag is volledig besteedt aan de biotoop, de huismussen en de andere dieren die hun toevlucht in de biotoop hebben gevonden. 

Ook aan promotiemateriaal is een ruim bedrag uitgegeven. Omdat Stichting De Mussen Toevlucht een jonge organisatie is, en omdat zij voordat zij officieel een stichting werd zij de kosten ruim twaalf jaar zelf gefinancierd hebben, zijn de uitgaven vlak na de oprichting van de stichting in juni 2013 hoger uitgevallen dan de inkomsten. 

De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen! 

Wilt u ook helpen? Word donateur