Jaarrekening 2020


Jaarrekening 2020 

Stichting De Mussen Toevlucht

In 2020 zijn we gelukkig weer voorzichtig opgestart na Jennifers ernstige ziekte, en weer begonnen met stichting werkzaamheden en de huismus te redden en te beschermen.

Maar helaas vanwege de ingrijpende corona-crisis hebben we maar één donateur kunnen vinden voor dat jaar. Een aantal vaste donateurs heeft jammer genoeg moeten opzeggen vanwege financiële problemen. De overige kosten voor het vogelvoer zijn allemaal uit eigen zak betaald door de vrijwilligers zelf met hun hart voor dieren. Gelukkig maar.

Hartelijk dank!

Inhoud:

– Balans

– Verlies- en Winstrekening

– Overzicht uitgaven

BTW-nummer RSIN-nummer58157166852901082
Van01-01-2020
Tot en met31-12-2020
Datum01-03-2021
Opgesteld doorJaccu

BALANS

Activa
VASTE ACTIVA
Investeringen0,00
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden0,00
Debiteuren0,00
Saldo NL53TRIO01976643260,00
Saldo Kas
0,00
_____________
0,00
Passiva
VREEMD VERMOGEN
Crediteuren0,00
Leningen en schulden0,00
ONDERNEMINGS-VERMOGEN
Reserveringen0,00
Eigen vermogen0,00
_____________
0,00

VERLIES- EN WINSTREKENING

Bruto winst
Donaties120,00
Inkopen
_____________
Bruto winst120,00
Kosten
Bankkosten0,00
Contributies & abonnementen0,00
Diversen34,84
Gereedschappen/machines
Inventaris0,00
Kantoorbenodigdheden51,20
Stichting kosten algemeen0,00
Inkoop tuinmateriaal30,00
Inkoop voer

Junai

Dierenhandel Exotica

Brekz

Happy Reptiles

Petshop24

Voer de natuur

Pets Place

Online Winkelstraat

774,39

1.161,20

439,45

49,95

50,25

375,95

607,34

178,98

Reclame & advertenties0,00
Telefoon, internet en fax0,00
_____________
Totaal Kosten-3.753,55
_____________
Netto winst-3.633.55

De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen! 

Wilt u ook helpen? Word donateur