1e Amsterdamse conferentie Dierenwelzijn ooit

Op donderdag 12 november 2015 was de 1e Amsterdamse conferentie Dierenwelzijn ooit!!

gemeente Amsterdam

WE HEBBEN MEEGEWERKT AAN HET SCHRIJVEN VAN GESCHIEDENIS; DE ALLEREERSTE AMSTERDAMSE CONFERENTIE OVER DIERENWELZIJN VAN GEMEENTE AMSTERDAM

IMG_20151112_144741

Samen met een aantal andere stichtingen en dierenwelzijnsverenigingen was Stichting De Mussen Toevlucht uitgenodigd door Gemeente Amsterdam voor de allereerste Amsterdamse conferentie over Dierenwelzijn. It was history in the making en wij waren natuurlijk erbij!!

Gemeente Dieren 035

Jennifer Hagens van Stichting De Mussen Toevlucht, blij dat de stichting aanwezig is bij deze grote dag

Gemeente Amsterdam nodigde ons uit om in gesprek te gaan over het welzijn van verschillende dieren in de stad: wilde dieren, gezelschapsdieren, zwerfdieren, dieren op kinderboerderijen, in dierentuinen, in opvangcentra en andere dieren die in Amsterdam leven. Omdat dieren niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen, maakt de gemeente Amsterdam een Agenda Dieren 2015-2018. Deze conferentie is een open gesprek tussen mensen die in Amsterdam (beroepsmatig en als vrijwilligers) betrokken zijn bij het welzijn van dieren die in de stad leven.

Naast onszelf waren o.a. aanwezig; de dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen, vogelopvang, vissenbescherming, kinderboerderij, reptielenopvang, dibevo, amivedi, duurzaamfaunaadvies, dierenvangnet, Loes voor dieren, verhuisdieren, bont voor dieren, biologen, stadsecoloog, Sacha Hansen en Yvonne Limmen (gemeente Amsterdam).

Programma;

Gemeente Dieren 032

Welkom door Remco Daalder, stadsecoloog en auteur van diverse boeken over dieren.

Gemeente Dieren 036

Laurens Ivens, wethouder Dierenwelzijn, spreekt over zijn ambities voor de komende periode. Op weg naar een diervriendelijk Amsterdam.

Gemeente Dieren 041

Vincent Pompe, filosoof en bioloog en verbonden aan de opleiding Diermanagement en het Lectoraat Welzijn van Dieren. Vincent is betrokken geweest bij het rapport ‘Denken over dieren’. Vincent vertelt over de complexiteit van meningen over dieren in de samenleving. Daarbij gaat hij in op de rol van de overheid en van andere betrokken partijen.

Gemeente Dieren 053

Bart Beerlage, een van de makers van de Agenda Dieren, vertelt over de aanpak van de gemeente. Over welke uitdagingen er liggen op het gebied van dierenwelzijn, hoe daarmee is omgegaan en hoe dat heeft geresulteerd in de Agenda Dieren 2015-2018.

Videospeler00:0000:59

Impressie van de dag

Videospeler00:0002:11

Flitspresentaties zijn korte inspirerende presentaties van deelnemers die in twee minuten iets vertellen over hun eigen ervaringen en/of iets vertellen over eigen uitdagende, creatieve ideeën en goede voorbeelden die bijdragen aan het welzijn van dieren in Amsterdam. Dit was die van Stichting De Mussen Toevlucht.

We kunnen wel met zekerheid zeggen dat het een super geslaagde dag was!! De gesprekken en flitspresentaties waren allemaal zeer helder en duidelijk. We kunnen nog allemaal aanvullingen schrijven op de dierenwelzijn agenda en dat gaan we zeker ook doen.

Het was heel fijn om een middag onder like-minded mensen te zijn, die zich allemaal met hart en ziel inzetten voor de dieren.

Chapeau!!