Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering

Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering

Goed om te weten

Als vrijwilliger ben je verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk door de gemeente Amsterdam. De Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV) is een secundaire aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De verzekering geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg en woon-werkverkeer. Vanaf 1 januari 2023 valt ook de bestuursaansprakelijkheid onder de AVV. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.

Wie is verzekerd?
 De vrijwilliger

De vrijwilliger is iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Personen die activiteiten uitvoeren in het kader van burgerinitiatieven, werkgroepen, comités, bewonersgroepen en kerkgenootschappen worden ook gezien als vrijwilliger. Ook vluchtelingen vallen onder deze verzekering. In uitzonderlijke gevallen geldt de AVV voor vrijwilligers die bij een eenmanszaak werken, als er sprake is van een maatschappelijk belang en er geen winstoogmerk is.

Secundair
Het deel aansprakelijkheidsverzekering is een secundaire verzekering. Dit betekent dat de eigen verzekering van de organisatie en de vrijwilliger altijd voorgaat. Indien die (rechts)personen niet verzekerd zijn of hun verzekering wil niet vergoeden, treedt de AVV in werking. Je kunt nooit dubbel verzekerd zijn. Het deel ongevallenverzekering is een primaire verzekering.

Plaats
De vrijwilliger, mantelzorger en maatschappelijke stagiair zijn verzekerd als zij binnen de gemeente Amsterdam hun activiteiten uitvoeren, ongeacht waar zij zelf wonen. Als vrijwilligers/stagiairs voor een Amsterdamse organisatie elders activiteiten uitvoeren, zijn zij ook verzekerd. In dat geval gaat de eventuele vrijwilligersverzekering van de andere gemeente voor.

Wat is gedekt?

 • Aansprakelijkheid van de vrijwilligers
 • Ongevallen
 • Persoonlijke eigendommen
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand voor vrijwilligers
 • Bestuursaansprakelijkheid

Wat is niet gedekt?

 • Aansprakelijkheid voor derden (bv. bezoekers/deelnemers)
 • Ongevallen van derden

Indien jullie een eigen bestuursaansprakelijkheidsverzekering hebben, raden wij aan om de polisvoorwaarden te vergelijken. Indien de voorwaarden van de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering toereikend zijn, kun je je eigen verzekering opzeggen. Helaas staan de polisvoorwaarden van de bestuursaansprakelijkheid nog niet op de website van VGA.

  Je ontvangt geen polis

  Je hoeft de organisatie niet aan te melden voor de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering en je ontvangt geen polis: de verzekering geldt automatisch voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. We raden je aan in je administratie bij te houden wie in de organisatie vrijwilliger of maatschappelijke stagiair is.

  Informatie

  Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (vca.nu)

  Schade melden

  Voor uitgebreide informatie over de dekkingen en om schade te melden, ga je naar de website van VGA Verzekeringen.

  Contactpersonen bij VGA zijn:

   Meer weten over de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering?                                              Neem contact op met Simone Timmer
   T 06-38690039 | s.timmer@vca.nu