Berk

Inmiddels zijn we hard aan het werk geweest voor de verdrietige meneer. Gemeente Amsterdam, het Ministerie, de Vogelwerkgroep Amsterdam, de desbetreffende hovenier en woningbouwvereniging zijn gebeld. Fractievoorzitters van Groen-Links en de SP helpen ons nu al. Ook Partij voor de Dieren draagt een steentje bij en Gemeente Amsterdam en het Ministerie pakken deze zaak ook aan.

Er is al een overwinning behaald; de beslissing over de kap van de gezonde, mooie berk is uitgesteld!! Door alle gemaakte commotie komt Gemeente Amsterdam eerst ter plekke goed kijken. Indien kap nodig blijkt, zullen er eerst vervangende maatregelen getroffen dienen te worden. Goed nieuws dus al.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen..