Derde mussenkolonie gered


Derde mussenkolonie gered

Onlangs kregen wij deze mail binnen; Beste mussenvrienden, Op onze binnenplaats van het Entrepotdok in Amsterdam komt al jarenlang een grote groep mussen foerageren en rusten in de struiken. Wij tellen er op het moment dagelijks zeker 50. We vermoeden dat ze slapen in Artis, maar ze hangen hier de hele dag rond. We zorgen voor voldoende voedsel voor ze. Nu wil de woningbouwvereniging onze plantenbakken aanpakken, waardoor het groen en dus de mussen zouden verdwijnen. We hebben de Omgevingsdienst ingeschakeld om dit te voorkomen en wachten op een uitspraak. Maar we kunnen alle steun en advies gebruiken! Zou het mogelijk zijn om contact te hebben met jullie, wellicht kan er iemand een keer komen kijken? We willen ook graag nestgelegenheid gaan bieden.Ik hoop van jullie te horen,Met vriendelijke groet,

We zijn uiteraard ter plekke gaan kijken om met de binnenplaats-mensen te gaan praten. We hebben hun de wet uitgelegd en tips gegeven om meer huismussen aan te trekken en gezond te houden. Dit was daarna onze schriftelijke respons; Hallo S v P, De huismus is een bedreigde en beschermde diersoort door de Natuurwet. Zowel de huismussen als hun nesten en eieren zijn jaarrond beschermd. 

Natuurwet; Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele jaar: Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (roek, gierzwaluw en huismus). Het is jaarrond verboden om nesten van huismussen te beschadigen of te vernielen. Maar ook hun habitat is beschermd;voor huismussen geldt dat OOK de FUNCTIONELE LEEFOMGEVING BESCHERMD IS. Dit is door de Nederlandse overheid beschreven in 2015, in een stuk genaamd ‘Juridisch kader bij de Soortenstandaard’. 

We willen je aanraden meer foto’s en films te maken van de huismussen waarop ook duidelijk de omgeving te zien is zodat je bewijs hebt van huismussen die bij jullie rusten, foerageren, drinken en op de uitkijk zitten (daarmee is ook meteen de boom waarin ze dat doen beschermd). Misschien slapen er zelfs juvenielen en huismussen zonder partner in een boom bij jullie omdat die (nog) geen nesten hebben. Zonder jullie habitat zullen de mussen het niet overleven en het is wettelijk verboden huismussen te doden. En dat is waar het op neer zou komen. Want waar zouden ze ergens anders zaadvoedsel, water en beschutting kunnen vinden? Nergens. Want wij mensen hebben al hun natuurlijke voedselbronnen weggehaald dus nu zijn ze afhankelijk geworden van ons voor hun overleven. 

Hebben jullie al een klacht ingediend bij ODNHN? https://www.odnhn.nl/Ondernemers/Klachten/Klachtenformulier
Meteen doen. 

En als jullie dat gedaan hebben ook meteen een verzoek om handhaving vragen en zeggen dat er snelheid geboden is omdat de werkzaamheden gaan beginnen. Deze schriftelijke stap is essentieel en ook de enige plek waar je echt handhaving van de Natuurwet krijgt; https://www.odnhn.nl/Ondernemers/Klachten/Met_deze_klachten_kunt_u_terecht_bij_de_OD_NHN/Verzoek_tot_handhaving 

Houden jullie ons op de hoogte? En als er meer info nodig is weten jullie ons te bereiken. Met vriendelijke groet,Stichting De Mussen Toevlucht 

UPDATE; De geplande werkzaamheden liggen stil en de Natuurwet gaat nageleefd worden. Ook komen er nieuwe nestplekken en drinkbakken bij. SUCCES!