Kap me niet

Petitie poster

Afgelopen donderdag stond er een man in paniek aan de deur; de woningbouwvereniging wil een gezonde berk kappen en alle kleinere gezonde bomen en struiken eromheen in hun grote gezamenlijke binnentuin. Hij was zeer overstuur, daar er hier een mussenkolonie broedt en vleermuizen wonen. De kap willen ze MIDDEN IN HET BROEDSEIZOEN doen!

Hij vroeg ons dus om hulp, die we onmiddellijk gaven. Na verscheidene telefoontjes kwamen we erachter dat de kapvergunning (nog) niet goedgekeurd was, maar waarschijnlijk dat wel wordt. Wij hebben overal melding gemaakt van de mussenkolonie; Gemeente Amsterdam, de woningbouwvereniging, het desbetreffende hoveniersbedrijf, het Ministerie en alle fractievoorzitters van alle Partijen.

GroenLinks helpt ons al, gelukkig! De bewoners zelf zijn een petitie begonnen voor behoud van de boom. Je kan deze ook ondertekenen door nr; 0639881255 te bellen (als je in Amsterdam woont/bent).

Wij hebben hem geadviseerd dat als er toch gekapt wordt nu, dit illegaal is en hij meteen de politie kan bellen, daar de Flora- en Faunawet overtreden wordt.

Wij blijven deze zaak monitoren en ondersteunen totdat het tot een goed einde is gekomen!