Man voor rechter na inmetselen huismus

Man voor rechter na inmetselen huismus

Voor diegenen die nog niet weten dat de Huismus een beschermde diersoort is, die onder de Flora- en faunawet valt, bij deze;