Stichting De Mussen Toevlucht start tweede huismussenkolonie

Stichting De Mussen Toevlucht start tweede huismussenkolonie in Amsterdam

musp

Tweede huismussenkolonie succesvol opgericht dankzij Stichting Dierenlot en Vivara Natuurbeschermingsproducten

Amsterdam, 2 augustus 2016 

Na een aanvraag voor donaties of een financiële ondersteuning voor ons mooie project kregen wij, Stichting De Mussen Toevlucht, gelukkig positief bericht. Zowel van Vivara Natuurbeschermingsproducten in de vorm van mussen-kolonienestkasten, als van Stichting Dierenlot. Met name de financiële bijdrage Van Stichting Dierenlot gaf de doorslag tot succes; Stichting De Mussen Toevlucht heeft nu officieel een tweede huismussenkolonie in Volkstuinpark Nut en Genoegen in het Westerpark te Amsterdam opgestart!

v5

Dit project is een belangrijke stap op de weg naar verbetering van de huismussenpopulatie.

v4
v3

Het gaat namelijk slecht met de huismus in Nederland. Sinds de jaren ’70 lopen hun aantallen hard achteruit en worden zij bedreigd in hun voortbestaan. In het bijzonder in onze hoofdstad Amsterdam; hier is de terugloop maar liefst 90%. In 2004 is de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten geplaatst. Stichting De Mussen Toevlucht draagt zorg voor een van de grootste huismussenkolonies in Amsterdam en omstreken. Zij heeft deze kolonie met doorslaand succes opgestart en uitgebreid. Maar voor het voortbestaan van de huismus in de stad is het van groot belang om niet afhankelijk te zijn van deze ene kolonie. In Volkstuinpark Nut en Genoegen is een ideale plek gevonden om een tweede kolonie op te starten.

v1
v2

Afgelopen vrijdagochtend gingen vrijwilligers van Stichting De Mussen Toevlucht vol goede moed op weg naar het park. Daar wachtte het bestuur van het Volkstuinpark en de hoveniers ons op om gezamenlijk naar de juiste locatie te gaan, namelijk ‘het Vogelbosje’ aan de Nemesialaan. Wij hebben daar gezorgd voor de vijf essentiële elementen voor een leefbaar huismussenhabitat, namelijk: nestgelegenheid, beschutting, voedsel, water, en zand.

In twee prachtige, grote iepenbomen, die elk wel 25 meter hoog zijn, hebben wij 20 duurzame mussenkolonie-nestkasten laten ophangen. Grenzend aan het Vogelbosje ligt een smal slootje. De waterkant hebben we schuin laten afgraven, zodat de mussen daar veilig kunnen drinken en badderen. Daarnaast hebben we zilverzand gestort voor de dagelijkse zandbadjes. Voor de nodige beschutting in de vorm van dichte struiken onder en grenzend aan de bomen is gezorgd. Een lokale tuinvrouw vult de voedersilo’s in de winter regelmatig bij met door ons verstrekt zaadvoer, omdat er dan geen voldoende voedsel te vinden is voor de mussen.

v6
v7

Het bestuur van het Volkstuinpark heeft ons inmiddels laten weten dat alle eigenaren van de volkstuintjes super enthousiast over het mussenproject zijn. Er is ook direct een aanvraag voor herhaling gedaan op een andere plek in het park. De missie is dus zeer geslaagd te noemen!

v8

UPDATE;

Door dit project hebben we al drie nieuwe aanvragen binnen om te helpen bij het opstarten van meerdere nieuwe huismussenkolonies door de gehele stad, wat de huismuspopulatie aanzienlijk zal gaan verbeteren.

Dit succes is alleen mogelijk gemaakt door de mooie donatie van Vivara en de zeer goedgeefse schenking van Stichting Dierenlot.

Wij, en natuurlijk de huismussen, bedanken jullie daarom ook zéér hartelijk!

v11

————————————————————————————————————————–

Jawel! We staan hiermee in de METRO Nieuwskrant! Wat een leuk stukje!!;

http://www.metronieuws.nl/nieuws/amsterdam/2016/08/mussenredder-laat-het-vogeltje-weer-zingen

We staan hiermee in de Stadsdorp Noord-Jordaan!

http://www.stadsdorpnoordjordaan.nl/NoordJordaan/h/980/0/3254/Groen/undefined

Hier staan we bij Nut en Genoegen op de site;

Huismussenkolonie - Nut en Genoegen

Hier staan we bij Stichting Dierenlot, één van onze sponsors;

https://www.dier.nu/nieuwsbericht/tweede-huismuskolonie-succesvol-opgericht-dankzij-stichting-dierenlot#.V6khPbex9As.facebook

Hier staan we bij Vivara Natuurbeschermingsproducten, één van onze sponsors;

https://www.facebook.com/vivaraNL/posts/1042070695878776

Dit was ons bericht aan Dierenlot;

Tweede huismussenkolonie succesvol opgericht dankzij Stichting Dierenlot!

Amsterdam, 15 juli 2016 – Na de succesvolle crowdfundings-actie ‘Laat de mus weer zingen’ waarbij de gulle donatie van Stichting Dierenlot de doorslag gaf tot succes, heeft Stichting De Mussen Toevlucht nu een tweede huismussenkolonie in Volkstuinpark Nut en Genoegen in het Westerpark te Amsterdam opgestart.

Dit project is een belangrijke stap op de weg naar verbetering van de lokale huismussenpopulatie.

Het gaat slecht met de huismus in Nederland. Sinds de jaren ’70 lopen hun aantallen hard achteruit en worden zij bedreigd in hun voortbestaan. In het bijzonder in onze hoofdstad Amsterdam; hier is de terugloop maar liefst 90%. In 2004 is de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten geplaatst. Stichting De Mussen Toevlucht draagt zorg voor één van de grootste huismussenkolonies in Amsterdam en omstreken. Hier heeft zij deze mussenkolonie met doorslaand succes opgestart en uitgebreid. Maar voor het voortbestaan van de huismus in de stad is het van groot belang om niet afhankelijk te zijn van deze ene kolonie.

In Volkstuinpark Nut en Genoegen is een ideale plek gevonden om een tweede kolonie op te starten.

Afgelopen vrijdag gingen vrijwilligers van Stichting De Mussen Toevlucht vol goede moed op weg naar het park. Daar wachtte het bestuur ons op om gezamenlijk naar de juiste lokatie te gaan namelijk ‘het Vogelbosje’. Wij hebben daar gezorgd voor de vijf onmisbare elementen voor een leefbaar mussen habitat, namelijk: beschutting, voedsel, water, zand en nestgelegenheid. In twee grote Iepenbomen van 25 meter hoog hebben wij daar 20 mussenkolonie-nestkasten opgehangen. Grenzend aan het Vogelbosje ligt er een smal slootje. De waterkant hebben we schuin laten afgraven zodat de mussen daar veilig kunnen drinken en badderen. Daarnaast hebben we zilverzand gestort voor zandbadjes. Voor de nodige beschutting is gezorgd samen in overleg met het bestuur. Een lokale vrouw vult de voederhuisjes en silo’s regelmatig bij met zaadvoer door ons verstrekt.

Het bestuur liet later weten dat alle eigenaren van de volkstuintjes super enthousiast over het mussenproject zijn. Er is een directe vraag voor herhaling.

Inmiddels hebben we al drie aanvragen om te helpen bij het opstarten van meerdere nieuwe mussenkolonies door de gehele stad. Dit succes is mogelijk gemaakt door de goedgeefse schenking van Stichting Dierenlot.

Wij, en de huismussen natuurlijk, bedanken jullie daarom hartelijk!

We staan hier met ons persbericht; http://www.nieuwsbank.nl/inp/2016/08/02/H001.htm

———————————————————————————————————————

logo groen
PERSBERICHT STICHTING DE MUSSEN TOEVLUCHT

Stichting De Mussen Toevlucht start tweede huismussenkolonie

Amsterdam, 2 augustus 2016 – Na de succesvolle crowdfundings-actie ‘Laat de mus weer zingen’ waarbij een gulle donatie van zowel Stichting DierenLot als van Vivara Natuurbeschermingsproducten de doorslag gaven tot succes, start Stichting De Mussen Toevlucht nu een tweede huismussenkolonie in Volkstuinpark Nut en Genoegen in het Westerpark te Amsterdam. Deze nieuwe kolonie levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de stichting om de huismussenpopulatie te verbeteren.

Het gaat namelijk slecht met de huismus in Nederland. Sinds de jaren ’70 lopen hun aantallen hard achteruit en worden zij bedreigd in hun voortbestaan. In het bijzonder in onze hoofdstad Amsterdam; hier is de terugloop maar liefst 90%. In 2004 is de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten geplaatst. Dit heeft echter vooralsnog niet geleidt tot een zichtbaar herstel van de populatie. In Amsterdam is de situatie bijzonder zorgelijk door de aanhoudende afname van schuil- en nestgelegenheid, de gebrekkige beschikbaarheid van geschikt voedsel en de toename van predatie.

Stichting De Mussen Toevlucht draagt zorg voor een van de grootste huismussenkolonies in Amsterdam en omstreken, namelijk in hartje centrum; de bruisende Jordaan. Hier heeft zij de eerste mussenkolonie met doorslaand succes opgestart en uitgebreid. Voor het voortbestaan van de huismus is het van groot belang om niet afhankelijk te zijn van deze ene kolonie; er zijn nog maar enkele grote mussenkolonies in de stad te vinden, in centrum en West is er geen een meer. In Volkstuinpark Nut en Genoegen is een ideale plek gevonden om een nieuwe kolonie op te starten. Stichting De Mussen Toevlucht heeft er alle vertrouwen in dat samen met de leden van het Volkstuinpark, en met ondersteuning van vrijwilligers van de stichting, een goede stap kan worden gezet naar een blijvende uitbreiding van de huismussenpopulatie in Amsterdam.