Vandaag hebben wij een kolonie huismussen gered in Amsterdam.

Vandaag hebben wij een kolonie huismussen gered in Amsterdam.

Er was een grote burenruzie ontstaan over de aanwezigheid van een huismussenkolonie in de tuin bij de benedenbuurman. De klagers hadden zelfs deze meneer bedreigd. Hij moest de huismussen maar 'uithongeren zodat ze ergens anders zouden gaan wonen'. Dat is dus ridicuul en wettelijk verboden, aangezien de huismus een beschermde diersoort is. Wij hebben dit daarom uitgelegd en heel duidelijk gemaakt aan de klagers.

Zowel de huismus, als het nest, als de eieren, als de jongen en als de habitat zijn jaarrond beschermd door de Natuurwet. Dwingen om de huismussen uit te hongeren is daarmee een overtreding van de Natuurwet.

Door te eisen dat de huismussen maar moeten verhongeren/vertrekken gaan zij een zekere dood tegemoet aangezien er geen natuurlijke voedselbronnen meer te vinden zijn voor hen. Zeker niet in de stad. Huismussen zijn zaadeters, met een insect hier en daar, en een variëteit aan beschikbare zaden is niet meer te vinden in het wild.

En het commentaar dat ze maar naar het park moeten verhuizen en zich daar moeten zien te redden is ook belachelijke nonsens, aangezien ze daar alleen maar wat brood kunnen scharrelen. Maar brood bevat zout. En zout kunnen huismussen niet verteren waardoor ook een langzame maar zekere dood wacht. En dan hebben we het nog niet eens over waar ze dan zouden moeten nestelen. In een boom? Dan doen huismussen niet. Zij houden van beschut nestelen in gaten in gebouwen, onder dakpannen of een dichte hedera langs een muur. Dat is er allemaal niet in een park. Dus dan zouden de mussen geen voedsel en geen onderdak en geen beschutting hebben. Dit is onacceptabel aangezien dit de kolonie zou uitroeien.

Al met al een heel gedoe en we hebben tweemaal duidelijk de Natuurwet uitgelegd aan de betreffende klagers, omdat zij eerst niet wilden aannemen dat de huismus wettelijk beschermd is. Pas toen we handhaving erbij wilden roepen kwamen zij tot inzicht. En omdat huismussen de dood injagen verboden is, en er strenge straffen staan op het overtreden van de Natuurwet zou het probleem nu opgelost moeten zijn.

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

UPDATE

Drie maanden later; het gaat nog steeds goed met de huismuskolonie en de burenruzie is gestopt.

Een jaar later ook nog steeds.

SUCCES!