Verhinderen van het plaatsen van duivenpinnen op de grens musssenhabitat

Verhinderen van het plaatsen van duivenpinnen op de grens musssenhabitat

JONGE MEREL GESPIETST OP DUIVENPINNEN

De vereniging en stichting Het Rozenhofje in Amsterdam is van plan duivenpinnen aan te brengen op het dak dat aan de mussenhabitat grenst. Wij maken daar uiteraard bezwaar tegen en hebben hen een brief gestuurd, en hebben daar o.a. dit stuk uit de Natuurwet voor gebruikt;

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1)

In artikel 3.1 zijn een aantal verboden opgenomen, waaronder het opzettelijk storen en doden van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten. Onder opzet wordt ook voorwaardelijke opzet verstaan, dat wil zeggen dat een handeling wordt verricht waarbij bewust de aannemelijke kans wordt aanvaard dat deze handeling schadelijke gevolgen kan hebben voor de soort.

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben van uw tuinman begrepen dat u voornemens bent om duivenpinnen op het dak dat aan de mussenhabitat grenst te plaatsen. Bij deze wil ik u attent maken op het feit dat u een vergunning of ontheffing dient aan te vragen hiervoor, aangezien er twee beschermde diersoorten wonen in het plangebied, die door deze handelingen blijvend negatief beïnvloed en zelfs gedood zullen worden. Hier woont namelijk de grootste huismuskolonie van Amsterdam, een kolonie die zowel geregistreerd is bij Waarnening.nl als de Gemeente Amsterdam, en die in verschillende kranten is verschenen, én die te zien is in de bioscoopfilm De Wilde Stad. De Huismus is een beschermde, bedreigde, inheemse diersoort die valt onder het beschermingsregime van de Natuurwet. Tevens woont er een tamme, witte tortelduif die wij als stichting opvangen. Hij mag overdag vrij rondvliegen. De tortelduif is nu ook acuut met uitsterven bedreigd en op de Rode Lijst van de IUCN gezet. Volgens artikel 3.1 is het verboden opzettelijk huismussen te doden. Wie de huismus verstoort, riskeert volgens de Natuurwet drie jaar gevangenisstraf en/of een boete van maximaal 75.000 euro.

Ook woont er een huismuskolonie bij jullie in de binnentuin, de juvenielen van onze kolonie die zich inmiddels daar gevestigd hebben, maar die meermaals per dag bij ons komt eten, drinken, badderen en stofbadderen. De geplande duivenpinnen zullen precies op de aanvliegroute komen en de mussen zullen in hun vlucht over het dak vast komen te zitten en sterven; a. als ze nog jong zijn en nog niet goed kunnen vliegen, b. als volwassenen, daar ze dagelijks in levensgevaar zijn door de sperwer die in de Westertoren woont en hier komt jagen. Als er pinnen op het dak zitten kan de gehele mussenkolonie in paniek gaan vliegen en er niet één, maar meerdere mussen tegelijk zich doodvliegen op de pinnen. Dit brengt dus niet alleen het voortbestaan van onze kolonie in gevaar maar ook die van jullie. Dit heeft zeer negatieve effecten op het populatieniveau in het algemeen. Dit zal ook apart getoetst moeten worden.

Het dak is tevens een vitaal rust- en uitkijkpunt voor de huismus, wat dan ook vernield gaat worden. De huismus heeft een jaarrond beschermde verblijfplaats, en de pinnen zullen precies boven hun nesten geplaatst worden wat van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding. U tast dus ecologische functies aan die essentieel zijn voor de functionaliteit van voortplantings- of vaste rust-of verblijfplaatsen van de huismus. Het goede en veilige foerageergebied nabij de nestplaats, welke bepalend is voor het broedsucces, wordt nu blijvend een gevaar, een direct en blijvend levensgevaar zelfs. Het argument dat de pinnen bedoeld zijn voor duiven en niet voor mussen gaat niet op want de dieren weten dat niet, en je kunt ze dat ook niet uitleggen.

Tevens willen wij wat kwijt over onze berk die door jullie tuinman gesnoeid is. Wij hebben alleen toestemming gegeven om de bruidssluier eruit te verwijderen, aangezien wij twee jaar geleden de berk al flink teruggesnoeid hebben na een vraag julliezijds. Blijkbaar was het nog niet genoeg, want de berk is nu compleet kaal gekapt aan een kant, alle takken, ook de takken die naar onze tuin gingen, zijn tot aan de stam teruggezaagd. Ook heeft de tuinman ongevraagd gespannen draad los geknipt en compleet verwijderd terwijl dat in onze tuin hing. Dat gaat te ver. De metershoge doorgang daar is nu dus helemaal vrij gemaakt voor de sperwer, dat terwijl de berk juist bescherming bood daartegen. Hiermee is de mussenhabitat al ernstig aangetast. Wij zullen na deze kaalslag de rest van de habitat extra goed moeten beschermen. Wij zullen een eventueel toch verleende vergunning/ontheffing voor de duivenpinnen aanvechten.

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u dan ook het voornoemde plan te annuleren.

Nou, nu maar afwachten wat ze gaan doen/zeggen...