Vierde grote mussenkolonie gered

Vierde grote mussenkolonie gered

We kregen via onze Facebookpagina een kreet om hulp waar we direct gehoor aan hebben gegeven. Bij aanstaande en langdurige renovaties werd er geen rekening gehouden met de huismus. We hebben de volgende brief gemaild aan de desbetreffende woningbouwvereniging.

Stichting De Mussen Toevlucht

t.a.v. Jennifer Hagens

Rozenstraat 186

1016PA Amsterdam

info@stichtingdemussentoevlucht.nl

06-36308058

,,,,,,

Amsterdam, 15-11-2021

Betreft; huismussen tijdens de vierjarige renovatie

Geachte …….,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek vanmiddag deze mail. We hadden het over de bedreigde huismussen en of daar rekening mee gehouden wordt tijdens de vierjarige renovatie in de Vogelbuurt de Punt.

Wij hebben via onze Facebookpagina een bericht gehad van een ongeruste bewoner omdat zij wel vleermuiskasten opgehangen zien worden maar geen huismussen kolonienestkasten. Er zijn daar namelijk wel huismussen in de buurt geconstateerd. En de huismus is een bedreigde diersoort, wettelijk beschermd door de Natuurwet. Bij overtreding van deze wet staan zowel flinke boetes, last onder dwangsom, bestuursdwang, intrekking vergunning, ontheffing, certificaten als bestuurlijke strafbeschikking ter beschikking. Gedragingen in strijd met de wet zijn aangewezen als economisch delict.

Nou hebben we begrepen dat er een ecologisch onderzoek heeft plaats gevonden. Dit is een goede zaak. Maar wij willen graag weten of in het ecologisch rapport staat of er wel of geen huismussen nestelen/wonen/verblijven. De nesten en broedplaatsen van huismussen zijn jaarrond beschermd, dus niet alleen in het broedseizoen. Deze bescherming omvat ook de functionele omgeving van het nest voor zover het broedsucces daarvan afhankelijk is. En dat is zo heeft de overheid in 2015 bepaald in een stuk genaamd Juridisch kader bij de Soortenstandaard.

Wij vernemen dus graag de uitslag van het ecologisch onderzoek en zijn zeker bereid informatie te verschaffen indien er voor de huismussen maatregelen getroffen dienen te worden. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Jennifer Hagens

Oprichter/voorzitter Stichting De Mussen Toevlucht

Deze afbeelding is het bewijs van huismussen in de buurt;

UPDATE:

De desbetreffende meneer van de woningbouwvereniging belde direct dezelfde dag naar ons omdat hij geschrokken was van de brief. Na nog wat extra informatie te geven aan de meneer zoals dat huismussen gemakkelijk bang te maken zijn en dat zij herhaaldelijk in hetzelfde nest broeden, dat zij jaar na jaar blijven aanpassen en daar hun jongen met liefdevolle zorg begeleiden, die dan uiteindelijk datzelfde nest overnemen wanneer de ouders uiteindelijk sterven. Dat de vernietiging van hun nestplaatsen traumatisch is voor hen en dat zij vooraf in de buurt aanvaardbare nestplaatsen moeten hebben om naar te vluchten en opnieuw te beginnen. Meneer zei dat hij wist wel dat bepaalde vleermuizen beschermd zijn, maar niks wist van de beschermde staat van de huismus en hun particuliere benodigdheden. Hij zou het doorgeven aan zijn meerderen, aangezien ze wel al rekening hielden met bedreigde vleermuizen door speciale vleermuiskasten opgehangen te hebben, maar nog niet met de huismussen.

Twee weken laten kregen we weer een telefoontje dat er inderdaad rekening mee gehouden zou worden. Ze zouden eerst goede, nieuwe nestplekken krijgen door het ophangen van speciale mussenkolonienestkasten in de buurt en dan pas gaan renoveren. Uiteraard houden we het in de gaten, maar dit is een fantastische overwinning voor de mussen ter plekke.

SUCCES!