Wettelijk verplichte UBO registratie

Vandaag hebben we de wettelijk verplichte UBO registratie gedaan.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.


Op 27 maart 2022 moeten organisaties hun UBO’s hebben geregistreerd. Dat betekent dat zij dan hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register moeten hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het UBO-register volgt uit Europese regels. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Mensen die het register willen inzien moeten zich eerst registeren.

Niet op tijd registreren of verkeerde informatie doorgeven is verboden. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft op de juistheid en volledigheid van de registraties. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete krijgen. In bijzondere situaties kunnen gevallen overgedragen worden aan het Openbaar Ministerie.


Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.

Denk hierbij aan: 

witwassen;
corruptie;
belastingontduiking;
fraude;
financiering van terrorisme.

Transparantie over wie achter juridische entiteiten zit, maakt het mogelijk voor autoriteiten, poortwachters, journalisten en maatschappelijke organisaties om onderzoek te doen. Daarnaast kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen. Ook bevordert beter onderzoek naar bijvoorbeeld fraude een gelijk speelveld voor ondernemers. Tot slot heeft transparantie ook een preventief effect, het verhullen van criminele activiteiten achter juridische entiteiten wordt lastiger.