ZELF MUSSENNESTKASTEN MAKEN


IMAG2739

ZELF MUSSENNESTKASTEN MAKEN

Stichting De Mussen Toevlucht en de Partij voor de Dieren hebben hun handen ineen geslagen, en zij besloten een gezamenlijk project te organiseren om de mussen te helpen.

Dit is hoe het allemaal begon en tot stand kwam. Het originele idee kwam van Mario Blom van de Partij voor de Dieren. Hierop haakte Jennifer Hagens van de stichting meteen in en kwam Friso van Lierop (ook van PvvD) erbij. Deze drie waren de spil, met steeds losse vrijwilligers erbij om te helpen. Het was wel een aardig karwei, dat zeker 14 dagen aan werk heeft gekost (verdeeld over 6 weken), maar het was erg leuk en fijn om zo samen te werken. Een zéér geslaagde actie!

nestkast 001

Het schetsje waar alles mee begon

IMAG2449
IMAG2450

Het hout is duurzaam hout en 2ehands. De houthandel heeft het gratis voor de stichting in precies passende onderdelen gezaagd.

IMAG2454
IMAG2457

Vrijwilliger Arthur heeft al het hout opgehaald in de bakfiets, het was aardig zwaar

IMAG2455
IMAG2459

Zelf ging Jennifer ook mee zodat alles in 1 keer gehaald kon worden

IMAG2519
IMAG2526

Toen begon het puzzelen met de losse delen, het waren er 6, maar in verschillende afmetingen, en hoe hadden we het ook alweer getekend? Ehm..

IMAG2585
nestkasten1
IMAG2579
IMAG2593
schets 026

Ook even alles beitsen

IMAG2592

Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren hielp ook mee

pvdd nestkasten 055
IMAG2835

Nog 2 vrijwilligers van PINK, de jeugdafdeling van de Partij voor de Dieren

pvdd nestkasten 115
pvdd nestkasten 086

En klaar! 24 mussennestkasten voor 2 mussenkoppeltjes per kast

Toen kwam het moment om het eerste kastje officieel te overhandigen op het Partijkantoor van de Partij voor de Dieren;

IMAG2739

Het is deze deur, lijkt me duidelijk

IMAG2755

En wat schetst mijn verbazing, op de deur binnen;

IMAG2753

De flyer van de stichting gebroederlijk naast de poster van de PvdD! Wow..

IMAG2733

Lijsttrekker Johnas van Lammeren met stadsecoloog Gert de Jong

IMAG2726

Et moi, en ons nestkastje

IMAG2727

Dit stukje stond in de krant;

De huismus; uitsterven of terug in het straatbeeld?

Huismussen leven al eeuwenlang in de omgeving van mensen. Vroeger broedden ze massaal onder de daken van huizen en zochten ze op akkers naar graan. Door verstedelijking is ons land steeds kaler en schoner geworden en gaat het slecht met de huismussenpopulatie. Veel daken zijn door moderne woningbouw ontoegankelijk geworden en graan- en korenvelden hebben plaatsgemaakt voor industrie. In de jaren zeventig waren er nog tussen de 1 en 2 miljoen huismussenpaartjes, nu broeden er tussen de 500.000 en 1 miljoen paartjes in ons land en dit aantal neemt sterk af. Vooral in Amsterdam; hier is de terugloop zelfs 90%. De mus staat daarom op de Rode Lijst van Bedreigde Dieren.

Stichting De Mussen Toevlucht is in het leven geroepen om deze kleine zangvogel te ondersteunen. Daarom doneert zij 24 dubbele nestkasten aan de Partij voor de Dieren, zodat zij kunnen helpen de dalende huismussenpopulatie in Amsterdam een halt toe te roepen. De Partij voor de Dieren lanceerde namelijk eind vorig jaar het voorstel ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’, dat ervoor pleit om in de bouw en bij ruimtelijke ingrepen zo goed mogelijk rekening te houden met in het wild levende dieren, zodat bijvoorbeeld vogels zo min mogelijk in gevaar worden gebracht en zodat mussen en vleermuizen voldoende nestgelegenheid krijgen en houden. De nestkasten zijn van duurzaam hout en zelfgemaakt door vrijwilligers van zowel de Stichting als de Partij voor de Dieren.

Johnas van Lammeren, lijsttrekker en gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren Amsterdam en Gert de Jong, bioloog, stadsecoloog en werkzaam bij de vogel – en gierzwaluwwerkgroep Amsterdam, namen vandaag het eerste nestkastje in ontvangst. Dit werd uitgereikt door Jennifer Oden-Hagens, oprichter en voorzitter van Stichting De Mussen Toevlucht. Gert de Jong heeft voor Stadsdeel Centrum een Rapport geschreven waarbij hij, na een jaar observatie, zowel de kolonies als de nesten van huismussen in kaart heeft gebracht. De overige 23 nestkastjes zullen nog deze maand door de stad verspreid worden, zodat ze voor het broedseizoen worden opgehangen en zodat de huismus weer terug in het straatbeeld komt.

IMAG2739

Van links naar rechts; Jennifer Oden–Hagens, Gert de Jong, Lammert van Raan, Johnas van Lammeren en Friso van Lierop.

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2014/03/17/I005.htm

Dan uiteindelijk, waar gaan de kasten naartoe? We hebben bij veel mensen aangebeld rond het Vondelpark, omdat we graag weer mussen in het park zouden zien. Ze reageerden wel enthousiast, maar zaten allemaal vast aan hun VVE’s.

Toen kwam de vraag uit West, daar was een grote klimop weggehaald, van meerdere verdiepingen hoog. Het zou goed zijn de mussen daar weer woonruimte te geven. Zo gezegd, zo gedaan, de eerste 6 kasten gingen die kant uit;

megazat 263
nestkastdos

De andere 17 worden binnenkort opgehangen, foto’s volgen!