De nieuwe WBTR wet

Afbeeldingsresultaten voor wbtr wet

De nieuwe WBTR wet

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

Verplichtingen

  • Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd.
  • Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt.

De wetgever wil misstanden tegengaan om stichtingen en hun bestuursleden te beschermen. Daarom is de WBTR er gekomen. Alle stichtingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk professioneler worden. Het doel is voorkomen van misstanden. Om dat te bereiken, zijn regels gemaakt en ingesteld. Ieder bestuurslid moet altijd het belang van de stichting dienen. Als dat niet gebeurt en er gaat wat mis, is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun stichting zich niet aan de nieuwe wet houdt en zij moeten gaan vastleggen wat zij hebben gedaan om problemen te voorkomen.

Om aan deze nieuwe wet WBTR te voldoen die op 1 juli 2021 ingaat hebben wij het stappenplan van het WBTR-programma ingevuld (zie link hieronder). De statuten zullen ergens binnen de aankomende 5 jaar worden aangepast.

WBTR - Stichting De Mussen Toevlucht | Stichting De Mussen Toevlucht