Hoera, we hebben gewonnen!

Hoera, we hebben gewonnen!

Weten jullie nog ons vorige bericht over het plaatsen van anti-duivenpinnen?

Verhinderen van het plaatsen van duivenpinnen op de grens musssenhabitat (stichtingdemussentoevlucht.nl)

Aangezien stichting het Rozenhofje te Amsterdam geen gehoor gaf aan hun eigen beloftes deze pinnen te verwijderen hebben wij een klacht ingediend bij het RUD NHN (dat is voor Noord-Holland, als je zelf een klacht hebt over het breken van de Natuurwet en in een andere provincie woont, moet je je plaatselijke orgaan hebben).

En daar hebben we deze zaak gewonnen!

Normaal gesproken is het toegestaan om anti-duivenpinnen te plaatsen in Nederland, maar in dit specifieke geval, namelijk het plaatsen van deze op de grens van een huismushabitat met een grote huismuskolonie van 220 stuks, en precies boven de nestkasten van de huismussen, is het niet toegestaan, aangezien het de huismussen direct in levensgevaar brengt. En het is verboden huismussen (passer domesticus) te doden volgens de Natuurwet, artikel 3.1, lid 1.

Stichting het Rozenhofje moest onder last van een dwangsom van de RUD NHN de anti-duivenpinnen verwijderen. Dit hebben zij voorkomen door snel de gewraakte pinnen te verwijderen. 

Hoera!